Imprint

Botanika-Hamm GbR.
Freie Scholle 39
44339 Dortmund

Telefoon: 01702411180
E-mail: info@botanika-hamm.de

Vertegenwoordigd door:
Krystian Kalinowski en Frank Bonk

Kennisgeving in overeenstemming met de verordening inzake onlinegeschillenbeslechting
Onder de huidige wetgeving zijn we verplicht om consumenten op het bestaan ​​van de Europese
geef platforms voor onlinegeschillenbeslechting aan die worden gebruikt om geschillen op te lossen
kan zonder tussenkomst van een rechter. Het opzetten van het platform is de
Europese Commissie verantwoordelijk. Het Europese platform voor online geschillenbeslechting vindt u hier:
http://ec.europa.eu/odr. Onze e-mail is: info@botanika-hamm.de

Wij wijzen u er echter op dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van de
om deel te nemen aan het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting. Gebruik alstublieft om contact op te nemen
ons bovenstaande e-mailadres en telefoonnummer.

Opmerking volgens de Wet beslechting consumentengeschillen (VSBG)
We zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten
deelnemen.

Disclaimer – juridische informatie
§ 1 Inhoudswaarschuwing
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de informatie
verstrekte gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuws. bij naam
Gemarkeerde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de
aanbieder weer. Het simpelweg oproepen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud levert niets op
De contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder komt tot stand, voor zover er geen is
De intentie van de aanbieder om juridisch bindend te zijn.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de
Aansprakelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Bij het voor het eerst koppelen van de externe links is de aanbieder
inhoud van derden wordt gecontroleerd op eventuele wettelijke overtredingen. Die waren er toen nog niet
overtredingen van de wet zijn evident. De aanbieder heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp
en op de inhoud van de gelinkte pagina’s. Het instellen van externe links betekent niet dat de
Aanbieder neemt de inhoud achter de verwijzing of link over als zijn eigen inhoud. Een constante controle van
externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van wettelijke overtredingen. Bij
Zodra we echter op de hoogte zijn van wetsovertredingen, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

§ 3 auteursrecht en aanvullend auteursrecht
De op deze website gepubliceerde inhoud valt onder het Duitse auteursrecht en
aanvullend auteursrecht. Alles wat niet is toegestaan ​​door het Duitse auteursrecht en aanvullende auteursrechtwetgeving
Gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende.
Dit geldt in het bijzonder voor vermenigvuldiging, verwerking, vertaling, opslag, verwerking of
Reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. inhoud en
Rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of distributie
losse inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen de productie van
Kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik zijn toegestaan.
Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website van de
afwijken van de hiervoor genoemde leden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de daarvoor bestemde plaats
gewezen. In dit geval de
speciale gebruiksvoorwaarden.

Bron: hier lezen